1. Với đơn hàng thông thường: Quý khách thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay khi nhận được hàng.
  2. Trong trường hợp khách đã thanh toán chuyển khoản trước cho đơn hàng (chưa thanh toán chi phí vận chuyển) có thể tự thanh toán cước vận chuyển trực tiếp cho nhân viên giao nhận. Phí vận chuyển sẽ được tính theo bảng giá chuẩn của các công ty chuyển phát thực hiện. Phí vận chuyển này sẽ được thông báo trước với khách hàng.